Betal kun for den regnskabshjælp,
du har brug for
Der er mange fordele:
• Ingen fast løn til ansat
• Ingen feriepenge, ATP eller pension
• Ingen fratrædelsesforpligtigelser
• Ingen omkostning ved sygedage eller barnets 1. sygedag
• Ingen etablering af arbejdsplads med skrivebord, PC og lign.
• Ingen investering i bogførings-software eller opdatering
• Ingen omkostning til kurser i software, lovgivning osv.

Jeg kan tilbyde følgende funktioner:
• Bogføring finans
• Debitor - fakturering, rykning
• Kreditor - betaling af regninger, netbank
• Løn - Bluegarden (dataløn) + Danløn + ProLøn
• Momsregnskab
• Månedsbalance - kvartalsbalance
• Klargøring til revisor til brug for årsrapport
• Kontrol og afstemning af bogholderi
• Regnskabsrapportering
• Kontakt til offentlige myndigheder, bank samt revisor
• Undervisning i bogføring / regnskabsprogrammer